Dasybasis gentilis

Dasybasis gentilis

Female
Mid January 2014
Ouse River, Miena