Genus Telenomus

Parasitised lepidopteran eggs on Blackwood
February 4, 2021
Hobart/ nipaluna
IMG 8127  IMG 8129  IMG 8130

Telenomus sp.  First wasp emergence
February 21, 2021
Hobart/ nipaluna
IMG 8536  IMG 8537  IMG 8516  IMG 8525  IMG 8535

Telenomus sp., female.   Second wasp emergence
February 26, 2021
Hobart/ nipaluna
Identification thanks to Zachary Lahey

IMG 8572  IMG 8575  IMG 8565  IMG 8568