Chrysolarentia vicissata, Vicissata Moth

Vicissata Moth, Chrysolarentia vicissata

Early and mid March 2013
Franklin
Vicissata Moth, Chrysolarentia vicissata Vicissata Moth, Chrysolarentia vicissata

Mid April 2020
Hobart
Vicissata Moth, Chrysolarentia vicissata